Voorwoord

Het jaar 2018 stond in het teken van groei. Groei in omzet, medewerkers, tonnages, schone vrachtwagens, bomen en groei voor belangrijke indicatoren op het gebied van MVO.
Dit jaarverslag bevat op een inzichtelijke manier de cijfers die belangrijk zijn bij duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Dat is de koers die we ook in 2018 onverminderd enthousiast hebben doorgezet: aandacht voor de medewerkers, het milieu en een gezond rendement.

Dat rendement is nodig om nieuwe initiatieven te starten op weg naar een circulaire economie. Niet alleen de eigen bedrijfsvoering, maar ook die van beoogde partners worden daarbij beschouwd. Met deze inspanningen hopen we in 2019 de vruchten te kunnen plukken van de aangegane samenwerking met partners, die ook geloven in een groeien naar een circulaire economie. Geen wishful thinking, maar pragmatisch onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden. Sommige liggen buiten onze comfortzone; maar om te vernieuwen moet je samenwerken met andere, misschien branchevreemde partners.

Trots zijn we dan ook op de 4500 aangeplante bomen, die een verschil maken in en buiten Nederland. Letterlijk de handen uit de mouwen om ze aan te planten, geeft niet alleen een goed gevoel, maar leverde ook interessante gespreksstof op. Daaruit volgden nieuwe initiatieven die we dit jaar gaan ontplooien. Wij zijn ook trots op onze mensen, die met een gestegen werkdruk, honderd procent inzet tonen voor onze klanten. Klanten die met toenemende interesse vragen om samen duurzaam te ondernemen.

Mark van Happen
Arno van Happen
Sjef van Eck

People

Doorstroom

We stimuleren doorstroom in de organisatie. Enerzijds om medewerkers de gelegenheid zich te ontwikkelen, anderzijds om rekening te houden met fysieke belasting en leeftijdsopbouw.11 personen doorgestroomdEen toename van +1

Social Return

Jaarlijks willen we een bijdrage leveren op gebied van social return. Met de Van Happen Academy leiden we personen op tot chauffeurs. Daarnaast bieden we kansen aan iedereen die wil toewerken naar een loopbaan.19 Social Return plekkenEen toename van 10

Verzuimdagen

Onze medewerkers zijn het belangrijkste. We werken samen als team. Dan is het belangrijk om te investeren in betrokken en vitale medewerkers. De programma’s zoals Van Happen Fit dragen daar aan bij. De indirecte beloning Hapcoins is een succes en wordt uitgebreid.4.362 dagenEen afname van 921 dagen

Verzuim

We vinden het belangrijk om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Door het voorkomen van ongevallen, inzetten van middelen om vitaal te blijven en medewerkers te stimuleren om gezond te leven. Onder andere door het aanbieden van sportprogramma’s, fitheid testen en dagelijks fruit in de kantine. Verzuim: 5,62%Een verbetering van 0,78%

IF (Injury Frequency)

De afvalbranche is risicovol. Jaarlijks vinden er in de branche ernstige ongevallen plaats. En ernstige ongevallen willen we voorkomen. Reden waarom we gerichte veiligheidsprogramma’s draaien. We streven naar nul ongevallen met verzuim en een IF lager dan 10.IF: 7,31Een verbetering van: 19%

Aantal Medewerkers

We blijven groeien. Dat is mooi want dat betekent tevens meer werkgelegenheid. Onze medewerkers komen vooral uit de regio van onze vestigingen.314 FTEEen toename van 39 FTE

Afgestudeerd

We blijven trots op onze eigen Van Happen Academy. We bieden personen de kans om een rijbewijs te halen, waarbij er meteen een mooi arbeidscontract klaarligt. Daarnaast blijven we onze eigen chauffeurs opleiden.13 afgestudeerden en 1 afgestudeerde HBO-erEen toename van 7

Schades per km

Met 182 vrachtauto’s op de weg bestaat er altijd kans op schade. Door actief het rijgedrag van de chauffeurs te verbeteren willen we schades terugdringen. Onze eigen instructeurs begeleiden de chauffeurs vanuit de Van Happen Academy dagelijks.11,2 schade / kmEen verbetering van 8%

Planet

waterverbruik

In 2018 hebben we meerdere maatregelen genomen om water te kunnen hergebruiken en meer grondwater in te kunnen zetten. 3.627m3Een daling van 59%.

Grondwater

Door het efficiënter inzetten van grondwater in de wasinstallaties is het grondwaterverbruik afgenomen.
877m3Een daling van 26%

Gasverbruik

Als gevolg van blijvende groei van Van Happen Containers en het in 2018 volledig operationeel zijn van alle vestigingen neemt het gasverbruik toe.
126.013m3Een toename van 19%

Energie

We maken de keuze om in te zetten op circulariteit en dat vergt energie. De sorteerlijnen zijn wederom uitgebreid en dat leidt tot een hoger verbruik. Komende jaren willen we energie gaan opwekken.
3.929 MWh Groene stroom van Nederlandse oorsprong ingezetEen toename van 35%

Papierverbruik

De belangrijkste papierstromen zijn reeds gedigitaliseerd. De begeleidingsbrieven zijn gedigitaliseerd en meer dan 93% van de facturen worden digitaal verwerkt. Ondanks de groei is het papierverbruik gelijk gebleven.
7263 kg 65 kg papier meer verbruikt

Wagenpark

We hebben het meest moderne wagenpark in de branche, blijkt uit de branchevergelijking. Ruim 98% is EURO 5 of hoger. Meer dan 50% van de vrachtauto’s is reeds uitgerust met een EURO 6 motor. De eerste LNG vrachtauto met 20% minder CO2-uitstoot is in gebruik genomen.
95 EURO 6 vrachtauto’s van in totaal 182. Een verbetering van 35%

Profit

Donaties

Als organisatie vinden we het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. Maar dan wel gelieerd aan onze programma’s. We hebben in 2018 48 sportvereniging gesponsord, 4 keer op ons bedrijf aan groepen (o.a. HBO- MBO en PO-leerlingen) uitleg gegeven over recycling en 9 duurzaamheidsinitiatieven ondersteund.

Klanttevredenheid

Onze klanten maken onze groei mogelijk. Daarom willen we de gevraagde service leveren en beter presteren dan onze concurrenten. We laten klanten aan het woord op onze website om transparant te zijn. Uiteraard zijn we trots op complimenten en behandelen we klachten serieus.7,8De klanttevredenheid is gestegen.

Woon-werkverkeer

We zijn een echt familiebedrijf. En ondanks dat het steeds lastiger wordt om ons team uit te breiden, vinden we het prettig om medewerkers uit de regio werkzaam te hebben. En dat lukt gelukkig nog steeds.21,1 kmEen toename van 1,1 km

CO2

Met onze activiteiten stoten we veel CO2 uit. Dat is inherent aan ons werk. Jaar in jaar uit investeren we in het terugdringen van de relatieve CO2-uitstoot. Ook in 2018 is het gelukt om de relatieve CO2-uitstoot terug te dringen met 2%.CO2: 18,05 kg per containerEen verbetering van 0,67 kg

Waar zijn we trots op

In het jaarverslag worden voornamelijk feiten gepresenteerd. Om daarmee verantwoording af te leggen en de effecten van onze prestaties inzichtelijk te maken. Uiteraard zijn er ook zaken die ons trots maken. Niet alleen omdat een bepaald getal is behaald, maar ook omdat het goed voelt. Het meest trots zijn we op:

 • Ons team van medewerkers die de enorme groei van onze organisatie mogelijk maken en zich continu inspannen om gezond, veilig en duurzaam te werken.
 • Het platform dat we hebben kunnen bieden aan partners om samen met ons te innoveren en ontwikkelen, zoals de ontwikkeling van Lusoco, het Grondstof Gericht Gebouwen concept, het Van Happen Bos,
 • World Clean Up Day in samenwerking met Roompot, GLOW 2018 met aandacht voor de Plastic Soup, Samenloop voor Hoop, etc.
 • Het gezamenlijk met onze stakeholders en onze partner Trees for All aanplanten van het Van Happen Bos in de omgeving Lelystad.
 • Het opstarten van een behoorlijk aantal ketenprojecten waarbij ons afval als grondstof wordt ingezet.
 • Alle nieuwe klanten die we als organisatie hebben mogen verwelkomen en die onze groei mede mogelijk hebben gemaakt.
 • Medewerkers die zichzelf hebben ontwikkeld, een nieuwe opleiding met succes hebben gevolgd en/of zijn gegroeid in de organisatie naar een nieuwe functie
 • Alle klanten die ons trouw zijn gebleven en met ons hebben samengewerkt.
 • De vernieuwing die we andermaal hebben weten te realiseren in de werkplaatsen, op gebied van ICT, met onze vrachtauto’s, onze sorteerlijn

 

Wat heeft onze aandacht

We kijken met een open blik naar de toekomst. ‘Samen duurzaam ondernemen’ is en blijft ons motto waarbij we vooral willen leren en willen ontwikkelen. Simpelweg door samen met onze stakeholders in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

 • Het bewust maken van al onze medewerkers om altijd veilig en gezond te werken.
 • De ontwikkelingen op gebied van circulariteit waar we als Van Happen zijnde een belangrijke rol in kunnen nemen. We beschikken immers over veel materialen die een nieuwe bestemming kunnen krijgen.
 • Trends op gebied van boeien en binden van medewerkers om nieuwe talenten te kunnen werven en binden.
 • Vraagstukken in de markt ten aanzien van afval en recyclen waarop we slim kunnen inspelen. Dit kunnen vraagstukken zijn vanuit leveranciers en vanuit klanten.
 • Innovaties in technologie die het mogelijk maken om reststromen beter te recyclen en/of upcyclen. Zodanig dat vrijgekomen materialen opnieuw ingezet kunnen worden.
 • Voorbeeldbedrijven op gebied van People, Planet en Profit die ideeën of best practices hebben waarvan we kunnen leren.
 • Innovaties in de transportsector die het mogelijk maken om slimmer te transporteren en een lagere CO2-uitstoot te realiseren.
 • Het zelf kunnen opwekken van energie, om deels zelfvoorzienend te kunnen zijn.

 

Dit zijn onze ambities

Als organisatie blijft Van Happen ambitieus. Liever te veel ambitie dan geen stappen zetten. We hebben een behoorlijk aantal ideeën en initiatieven die we om willen zetten in resultaat. In de periode 2019 -2020 willen we het volgende bereiken:

 • Een relatieve CO2-uitstoot reductie van 3%.
 • 10 personen opleiden tot chauffeur met de Van Happen Academy.
 • Hapcoins programma succesvol continueren en uitbreiden.
 • Inzetten van LNG vrachtauto’s met een 20% lagere CO2-uitstoot.
 • 1 hectare bos aanplanten met onze stakeholders.
 • 35.000 – 40.000 ton bedrijfsafval sorteren in de eigen sorteerlijn.
 • Een groei als onderneming realiseren van 13,5%.
 • Geen ongevallen met verzuim.
 • Medewerkerstevredenheid rapportcijfer >= 7,5.
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren door het bieden van doorstroom mogelijkheden en het inzetten van gerichte hulpmiddelen.
 • Samen met partners 5 ketenprojecten opzetten om nieuwe producten te realiseren van materialen vanuit de sorteerlijn.
 • Bewustzijn programma inzake veiligheid, gezondheid en milieu succesvol implementeren.
 • 50 stakeholders motiveren om met Van Happen Containers samen duurzaam te ondernemen.
 • Kantoren volledig voorzien van LED verlichting.
 • Onderzoeken mogelijkheden om de gevel te voorzien van dynamische zonnepanelen.
 • Klanttevredenheid rapportcijfer >= 7,7.
 • Voorzien in laadmogelijkheden voor elektrische auto’s en fietsen.

We hebben een uitgebreid programma met acties om deze doelen daadwerkelijk te behalen.

Voetnoot:
Van Happen werkt actief samen met ketenpartners en initiatieven om de doelen te behalen; samenwerkingsverbanden zijn er onder andere met klanten en leveranciers en specifiek met Trees for All, Connekt, TU/e. De CO2 prestaties zijn tevens terug te vinden op de website van SKAO (www.skao.nl)