MVO 2016

Dit MVO jaarverslag luidt een heuglijk feit in: Van Happen Containers bestaat 80 jaar. Een jubileum dat mede behaald is door de duurzaamheidsgedachte van de familie en de medewerkers. Uiteraard zijn we trots op deze prestatie en de groei van de organisatie. In dit verslag laten we zien wat we in 2016 bereikt hebben en kijken we vooruit naar de toekomst.

Wij zijn er van overtuigd dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt en daar zijn wij als Van Happen Containers op voorbereid. Allereerst door de transitie van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier, maar ook door te blijven innoveren. De sorteerlijn, met weer nieuwe onderdelen, vrachtauto’s en brandstoffen, duurzame materialen en automatisering. Allemaal aandachtsgebieden waar we nadrukkelijk samen met onze stakeholders zoeken naar verbetering.

Nog belangrijker zijn en blijven onze mensen. Met Van Happen Fit en op gebied van veiligheid en gezondheid willen we de volgende stap zetten. Door interactief te kunnen leren, willen we medewerkers een fijne, gezonde en veilig werkplek bieden.

Als laatste maar zeker niet als minste investeren we in een groene en gezonde toekomst. In 2017 gaat daadwerkelijk de samenwerking met Trees for all van start en worden de eerste bomen in het Van Happen bos aangeplant. Daarmee willen we bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor onze medewerkers en het gebied waarin we opereren. Dit bos realiseren we niet alleen, maar met al onze stakeholders.

We nodigen daarom iedereen uit om niet alleen het MVO jaarverslag te lezen, maar vooral om mee te doen met “het groene erfgoed”.

Directie Van Happen Containers

Arno van Happen
Mark van Happen
Leo Merks

Feiten en Cijfers

People

Medewerkers zijn de kern waarop het bedrijf draait en daarom wordt hierin geïnvesteerd. Een eigen Van Happen Academy om medewerkers te laten ontwikkelen, Van Happen Health werkgroep om veiligheid en gezondheid naar een hoger plan te tillen en Van Happen Fit om medewerkers uit te dagen in beweging te komen… letterlijk en figuurlijk. In de grafieken worden de kerngegevens over ‘People’ weergegeven om een beeld te geven van de ontwikkelingen op dit gebied.

Planet

Van Happen Containers draagt met de kernactiviteiten bij aan het milieu. Door het inzamelen van afval en dit zo goed mogelijk te scheiden en verwerken, wordt bijgedragen aan een schoner milieu. Met ingebruikname van de nieuwe sorteerlijn kunnen we nieuwe stappen zetten. Het beleid blijft erop geënt om de milieuprestaties continu te verbeteren. In de grafieken wordt verduidelijkt welke prestaties Van Happen Containers realiseert op gebied van ‘Planet’.

Profit

Van Happen Containers heeft een sterke focus op de regio waarin het bedrijf onderneemt. Vanuit dat perspectief wil Van Happen Containers ook investeren in de regio. Bijvoorbeeld door te werken met medewerkers uit de regio, het ondersteunen van het onderwijs in de regio en door verenigingen, stichtingen en andere lokale initiatieven te ondersteunen. In de grafieken wordt aangetoond hoe sponsorgelden worden verdeeld en wat de reisafstand is van de medewerkers van Van Happen Containers naar een vestiging.

Onze functies in beeld

Initiatieven

samen duurzaam ondernemen

Groen met een zachte G

Een jubileumjaar moet je vieren en bij feest hoort een lied. Zo ontstond het idee voor het eerste officiële Van Happen Containers lied.
Het lied “Groen met een zachte G” werd speciaal gecomponeerd voor het bedrijf uit Eindhoven. Wat het bijzonder maakt is dat de mensen van Van Happen het zelf hebben ingezongen. Van alle afdelingen waren drie medewerkers op een donkere winteravond te vinden in de opnamestudio.
Na veel oefenen was daar een prachtig achtergrondkoor. Waar de medewerkers er eerst weinig vertrouwen in hadden, bleek bij de uitvoering op de nieuwjaarsreceptie het te klinken als een klok. Als cadeau kregen alle medewerkers die avond de opname op een USB-stick mee.
Zo is “Groen met een zachte G” een lied van alle medewerkers van Van Happen Containers geworden en zal het dit jubileumjaar nog vaak te horen zijn.

Traditie in Fit

Weer deelname aan 2016 editie van Eindhoven Marathon

Het van Happen Fit-programma richt zich op fitheid en gezondheid van alle medewerkers van Van Happen Containers. Een team van specialisten, geeft advies en ondersteuning voor een gezonde leefstijl. De adviezen van worden gratis ter beschikking gesteld voor alle medewerkers. De lopers onder ons worden extra gemotiveerd door deelname aan de Marathon van Eindhoven. Het lijkt een traditie te worden omdat er sinds 2013 al teams meedoen.
Als werkgever stimuleren we onze mensen met gratis fruit, promoten we gezond eten en besteden we aandacht aan het op de juiste manier bewegen in het werk. De marathonlopers vormen maar een deel van de grote groep medewerkers die sportief en actief bezig zijn met hun gezondheid. Hou vol en zorg dat het een traditie blijft.

Mobiliteit voor dagbesteding

Zinvol en op een leuke manier de dag doorkomen is belangrijk voor iedereen. Met het ouder worden is het op een plezierige manier de dag doorkomen niet meer zo vanzelfsprekend. Archipel biedt bewoners de mogelijkheid passies (weer) op te pakken en samen met anderen aan activiteiten deel te nemen.
Archipel biedt vele vormen van zorg en behandeling; thuis, in zorgcentra en verpleeghuizen. Dichtbij. Voor inwoners van Eindhoven, Nuenen, Best en Son & Breugel.
Voor de dagbestedingsactiviteiten worden ook vaak locaties buiten de zorgcentra bezocht en dat vraagt om vervoer. Vervoeren zit Van Happen Containers in het bloed en vandaar de match om opnieuw een personenbus te sponsoren voor dagbestedingsactiviteiten. Deze bus wordt mogelijk gemaakt door bedrijven die ouderenzorg een warm hart toedragen. De bewoners van Kanidas in Best zullen de komende 5 jaar er weer lekker op uit kunnen, mede dankzij Van Happen Containers.

Aantrekkingskracht van GLOW onverminderd groot

Voor de 11de maal op rij vondt in oktober 2016 het lichtkunstfestival GLOW plaats in Eindhoven. Dit jaar is de samenwerking met de organisatie geïntensiveerd. Van Happen Containers is de leverancier van alle containerunits in en om het festival. Op deze manier vergroot het bedrijf zijn betrokkenheid bij dit lokale festival met internationale aantrekkingskracht.
Een van de opvallendste projecten was op het terrein van TU/e, waar studenten een koperen draad tot ontlading brachten. De spanning werd van te voren letterlijk en figuurlijk opgebouwd, hoewel deze lichtflits slechts duizendsten van seconden te zien was.

Camp Glow, één van de horecapleinen, is opgebouwd uit containerunits. De stoere uitstraling was een vereiste van de opdrachtgever, die er vervolgens een mooie pleisterplaats van maakte voor de ruim 750.000 bezoekers aan dit festival. Uit onderzoek blijkt dat de zowel de naamsbekendheid en waarde voor de stad erg groot zijn. Ook om die reden is Van Happen Containers er graag (gloeiend) bij.

Minder papier door ICT oplossingen

In 2016 heeft Van Happen Containers de digitale begeleidingsbrieven geïmplementeerd als een vervolg op de LZP (Logistiek Zonder Papier) projecten. Daarmee zijn de papieren begeleidingsbrieven verleden tijd. Er wordt altijd met actuele informatie gewerkt, waardoor voldaan wordt aan wettelijke eisen.

Daarnaast wordt het gebruik van papier wederom sterk teruggedrongen. Ten opzichte van 2016 wordt bijna 2.000 kg papier en een uitstoot van 1.000 kg CO2 voorkomen. Daarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling om papierverbruik en CO2 uitstoot structureel te reduceren.

Meest moderne wagenpark

Van Happen Containers beschikt over een uiterst modern wagenpark. Dit is een gevolg van de filosofie dat nieuw materieel duurzamer is voor zowel de chauffeur, het milieu als het bedrijf. Door te blijven vernieuwen wordt er gebruik gemaakt van de laatste technieken, op gebied van veiligheid, motoren en comfort. Om te blijven innoveren werkt Van Happen Containers samen met DAF en Volvo. Zodoende wordt de optimale configuratie gerealiseerd, worden nieuwe technieken getest en wordt waardevolle data verkregen inzake aerodynamica en banden. De fabrikanten gebruiken de feedback vervolgens voor verdere ontwikkeling. Deze waardevolle samenwerking draagt in ieder geval bij aan tevreden chauffeurs, veiligheid op de weg en een lagere CO2 uitstoot.

Duurzame containers – bakken met afval

Van Happen Containers heeft een succesvolle keten opgezet om kunststoffen containers te recyclen. Daarmee wordt stapsgewijs het containerpark verduurzaamd. In 2016 zijn 1.115 gerecyclede kunststoffen containers ingekocht. Voor de productie ervan heeft Van Happen Containers 8.374 kg kunststoffen aangeleverd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het voorkomen van de uitstoot van ruim 12 ton CO2. Een mooi voorbeeld van hoe een keten gesloten kan worden met een duidelijk winst voor het milieu. De volgende stap is om ook de ondergrondse containers, Semi-con, te verduurzamen. Met name voor de omlijsting worden concepten uitgewerkt met de fabrikant Zweva Environment. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om materiaal te gebruiken dat vrijkomt uit de nieuwe sorteerlijn van Van Happen Containers. Het doel is om in de toekomst (gedeeltelijk) gerecyclede Semi-con’s te maken en te gebruiken. Een uitdaging die we samen met Zweva Environment graag aangaan.

Het Van Happen bos ontstaat

Afval sorteren tot grondstoffen en minder brandstof verbruiken is niet ambitieus genoeg. Van Happen Containers wil een stap verder gaan en samen duurzaam ondernemen. Samen met alle stakeholders kan een gezonder en groener Nederland worden gerealiseerd. Hoe? Simpelweg door gewoon de schop bij de steel te pakken en een boom te planten.

Samen met klanten, leveranciers, medewerkers, partners en in samenwerking met Trees for All gaat Van Happen Containers een bos aanplanten. Een bos dat CO2 opslaat uit de lucht, bijdraagt aan een gezondere lucht, bijdraagt aan een groener Nederland en een meerwaarde is voor de omgeving.

Met het bos geeft Van Happen Containers het goede voorbeeld. Iedereen die mee wil doen, wordt uitgenodigd om samen het bos te laten groeien tot een nieuwe (Van Happen) groene vlek in Nederland.

Jong geleerd – oud gedaan

Duurzaamheid en een (middelbare) schoolomgeving gaan hand in hand op SG Were Di in Valkenswaard. Een echte campus, op een mooie groene locatie in het dorp, herbergt bijna alle middelbare scholen. Were Di zet in op duurzaamheid en stimuleert actief de leerlingen en gebruikers met het project Leren voor duurzame ontwikkeling. Dat was ook de reden om contact te zoeken met bedrijven, zoals Were Di zelf motiveert:
Brabantia en Van Happen Containers zoeken ontwerpers! Think out of the (vuilnis)box! Een duurzame wereld. Een wereld waar wij, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veilig in op kunnen groeien. Een wereld waar we met z’n allen goed voor zorgen… In de aula staan saaie grijze vuilnisbakken en plastic bakken op tafel, er wordt helemaal niets gescheiden. Dit moet toch op een slimmere manier kunnen? Bedrijven zoals Brabantia en Van Happen Containers zijn benieuwd naar jouw idee.

Als voorbereiding organiseerde Van Happen Containers een rondleiding met een kenniskwis over afval en herbruikbare materialen. De kinderen kregen de opdracht om attractieve vuilnisbakken te ontwerpen, die vervolgens gepresenteerd werden aan Brabantia en Van Happen Containers.

Het winnende ontwerp werd een vuilnisbak bestaande uit basketbalnetten en een luide bel die gaat als er gescoord wordt.

Evenement ‘MVO-Prestatieladder in de praktijk’ groot succes

Waardecreatie is een motivatie voor MVO. Maak de inspanningen transparant en communiceer over het proces en de resultaten. Het kapitaal van een bedrijf is niet alleen meer uit te drukken in financieel, maar ook in resultaten en investeringen van waarden als intellectueel, sociaal en milieu.

De ontwikkelingen in MVO worden gestimuleerd door werken aan netwerken, als inspiratiebron om samen waarde te creëren. Keynote sprekers Karen Maas (Erasmus University) en Willem Lageweg (MVO Nederland) openden met deze woorden het evenement “MVO Prestatieladder in de praktijk” bij Bavaria te Lieshout op 26 mei 2016. Deze dag was georganiseerd door de Foundation Sustained Responsibility (FSR). De ongeveer 100 deelnemers deden enthousiast mee in de vijf MVO workshops met praktische technieken en bijdragen uit het bedrijfsleven.

Jan‐Renier Swinkels (Bavaria) sprak over “oneindig ondernemen” en verbond verleden en toekomst van de familie aan de ontwikkeling van de brouwerij: beter voor de toekomst. De deelnemers beklonken met de nieuwste loot van de Bavaria-familie: “Zo. Nu eerst een Palm”.

Van Happen Containers nam ook deel om de beste praktijken van andere deelnemers te horen en mee te discussiëren over de onderwerpen. Kortom: MVO Prestatieladder in de praktijk.

Zuinige brandstof

Transport gaat nu eenmaal gepaard met het verbruik van brandstof. Helaas biedt elektrisch rijden met vrachtauto’s nu nog geen duurzaam alternatief. Voor de toekomst worden deze ontwikkelingen op de voet gevolgd. Van Happen Containers focust zich voor nu op het optimaliseren van het brandstofverbruik. Uiteraard door de inzet van moderne zuinige vrachtauto’s en het stimuleren van zuinig en veilig rijgedrag.

Daarnaast wordt continu onderzocht wat de optimale brandstof is voor Van Happen Containers. Enerzijds wordt er geëxperimenteerd met het zelf verbeteren van de brandstof door middel van toevoegingen, anderzijds wordt nauwgezet samengewerkt met de leveranciers. Samen met Shell wordt nagegaan of de nieuwste brandstoffen kunnen bijdragen aan de ambities van Van Happen Containers om de relatieve CO2 uitstoot verder te verbeteren.

Samenwerking DAF

De samenwerking met Daf gaat terug naar de oorsprong van Van Happen Containers. Als je zo lang samenwerkt, gaat het bijna lijken op ‘familie’. In al die jaren is er altijd gewerkt aan vernieuwing en verbetering. De laatste jaren is deze samenwerking uitgebreid op gebied van duurzaamheid. Natuurlijk was brandstofverbruik van de truck altijd al een belangrijk aandachtspunt. Maar er is meer. Geribbelde containers of zonder ribbels (vlak), luchtweerstand, bandenspanning, brandstof, rijtrainingen en de maximum snelheid zijn steeds belangrijker geworden. Daarmee is DAF mee gaan denken over de inzet van het voertuig in plaats van louter focussen op de techniek. In 2016 is de samenwerking gecontinueerd. Door de inzet van een duurtester worden DAF en Van Happen Containers nog slimmer. De resultaten van deze test kunnen gebruikt worden voor het transport en de vrachtwagen van morgen.

Slim transport

Afval zal ingezameld moeten worden. Dat is een feit. Het transport resulteert in CO2 uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik. Van Happen Containers is continu het transport aan het optimaliseren. Zodanig dat er slimmere routes worden gereden en de afstand per container daalt. Dat is goed voor Van Happen Containers en zeker ook voor het milieu. Minder transport resulteert uiteindelijk in minder CO2 uitstoot.

Met software en de kennis en ervaring onze ‘knappe koppen’ van de planningsafdeling, worden de routes stelselmatig geoptimaliseerd. Als voorbeeld zijn in 2016 de routes van de vuilniswagens verbeterd. Daarmee is een verbetering van 3{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} (km per stop) gerealiseerd.

Van Happen Containers: a new star is born

In 2012 kreeg Van Happen Containers de uitdaging om deel te nemen aan de Lean & Green Award. Deze uitdaging werd met beide handen aangenomen en paste in de duurzaamheidsambities die destijds vormen begonnen te krijgen. Ambitieus was het, want 20{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} CO2 uitstoot verbeteren in 5 jaar tijd, dat is fors, hoe moest dat toch behaald gaan worden?

Ambities liggen Van Happen Containers wel… In 2016, ruim een jaar voor op de planning, heeft Van Happen Containers reeds een relatieve besparing gerealiseerd van meer dan 20{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} CO2 uitstoot. Deze besparing is onder andere gerealiseerd door het rijgedrag te verbeteren, het meest moderne wagenpark in de branche en de continue route optimalisaties.

Binnenkort worden de ronde Lean & Green stickers op de vrachtauto’s vervangen door Lean & Green stars, vooruitlopend op de formele uitreiking 18 mei 2017. Dan zal niet alleen de prijs in ontvangst worden genomen door de directie, maar worden ook de plannen gemaakt voor een tweede ster. Van Happen Containers blijft immers ambitieus.

Familiebedrijven vinden elkaar op het gebied van duurzaamheid

Scherpenhuizen realiseert een modern distributiecentrum en kantoor op industrieterrein Acht-Noord in Eindhoven, daarmee zijn we praktisch buren. De oplevering van het gebouw staat gepland voor medio maart 2017. Voor het pand ambieert Scherpenhuizen een Breeam-Outstanding score, dat is de hoogst haalbare, vijfsterren-duurzaamheidscertificering.
Van Happen Containers verzorgt de afvoer van het bouwafval volgens de BREEAM normen en helpt de waardevolle grondstoffen in te zetten voor hergebruik.

“Bij Scherpenhuizen praat men er niet al te  veel over, maar doet men. Slim werken is verstandig kijken naar je kosten, dat doen we vanuit een duurzame en sociale gedachte”, zegt directeur Martin Scherpenhuizen. “Energiezuinig en maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons credo.”
Het nieuwe distributiecentrum wordt volledig LED verlicht en heeft geen gasaansluiting. Martin Scherpenhuizen: “Onze koeling draait op zonnepanelen waarmee  we het grootste deel van het jaar zelfvoorzienend zijn. De hoogwaardige restwarmte uit de koeling wordt gebruikt om onze krattenwasserij te voorzien, de laagwaardige restwarmte om het kantoor te verwarmen.”

Van Happen Containers mag na de oplevering in maart 2017 op een duurzame manier de afvaldienstverlening voortzetten. Scherpenhuizen is net als Van Happen Containers een familiebedrijf dat aan de weg timmert. Niet alleen op zakelijk gebied maar ook op MVO-gebied. Je zou kunnen stellen dat het in de familie zit.

Van Happen Containers – 80 jaar jong

Van Happen Containers is trots op haar medewerkers. Om dit uit te dragen hebben directie en management team afgelopen zaterdag persoonlijk aan alle medewerkers door heel het land een verjaardagstaart afgegeven.
De avond daarvoor vierden medewerkers en directie het 80-jarig bestaan van het Brabantse familiebedrijf.

Wat in 1937 begon als een handel in zand en grind is anno 2017 uitgegroeid tot een koploper op het gebied van duurzaamheid. Van Happen Containers heeft 3 vestigingen, ruim 300 medewerkers en het meest schone en moderne wagenpark in de afvalbranche.
Naast de verhuur en productie van opslagcontainers en units, verzorgt het bedrijf het transport van afvalstoffen en materialen (o.a. voor WeCycle, diverse bedrijven en gemeentes). De meest recente ontwikkeling van het bedrijf is de bewerking van de ingezamelde afvalstoffen. Duurzaamheid en familiebedrijf blijken verrassend goed bij elkaar te passen. Mark van Happen, directeur eigenaar, zegt daarover: “Het past helemaal in de strategie om van afvalinzamelaar naar producent van grondstoffen te gaan.” De geavanceerde sorteerinstallatie voor bedrijfs- of restafval is daarvan het bewijs. Deze zelfontwikkelde en unieke installatie is gericht op het terugwinnen van grondstoffen uit het gemengde afval. Van Happen Containers slaagt daar zo goed in, dat al gedacht wordt over uitbreiding.
Het komende jaar staan nog veel activiteiten op de planning. Activiteiten die vaak samen met de omgeving en de medewerkers worden georganiseerd. Zo toont het bedrijf haar maatschappelijke betrokkenheid en zeker ook haar familiaire karakter.

Nieuwe sorteerlijn

Om de strategie van inzamelaar naar producent van grondstoffen waar te maken, is vernieuwing nodig. Daarom is geïnvesteerd in een innovatieve sorteerinstallatie. De nieuwe sorteerinstallatie voor bedrijfsafval is uniek in Nederland en één van de grootste in zijn soort in Europa: “Hiermee loopt Van Happen Containers ver voor op collega’s in de markt.”

Het geperste afval wordt gesorteerd door de lijn en verkrijgt zodoende een tweede leven als grondstof. De sorteerinstallatie voor bedrijfsafval realiseert door de inzet van diverse technologieën (zeven, infrarood, windshiften onder andere papier-, folie-, hout-, ferro- en non-ferro-, pvc- en pet-fracties. De moderne installatie is in staat 50 tot 70 procent van het geperste bedrijfsafval te kunnen verwerken tot nieuwe grondstof. In 2016 hebben we voortdurend gewerkt aan verbetering van het proces. En dat is ook onverminderd de ambitie voor 2017, de installatie blijven ontwikkelen om tot een percentage van 80{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} te komen.

 

De installatie is nog steeds uniek in Nederland. De balenpers is een succes, het bespaart niet allen volume maar maakt ook aftransport mogelijk via 40ft zeecontainers. Dat verlaagt de CO2 voetafdruk van onze eigen activiteiten.

Resultaat vorig jaar is ook dat de afzet van de gesorteerde fracties steeds hoogwaardiger wordt. De producten zijn steeds interessanter voor hoogwaardigere toepassing. Ook dat is een ambitie die Van Happen Containers graag waarmaakt, onder andere door samen met partners keteninitiatieven op te zetten. Voortdurend innoveren is nodig om van alle afval grondstof te maken.

Van Happen Containers en duurzaamheid