Bedrijfsinformatie

Van Happen Containers zorgt met circa 300 medewerkers voor de afvalinzameling van ruim 17.000 bedrijven, (sport)verenigingen en organisaties. Naast de afvalinzameling, het leveren van allerlei soorten containers, het verhuren van opslagcontainers zorgt Van Happen Containers ook voor tijdelijke- en semi-permanente huisvesting, tijdelijke sanitaire voorzieningen en transport. Met deze activiteiten realiseert Van Happen Containers een omzet van ruim 58 miljoen euro.

Visie

We bouwen samen met onze medewerkers, leveranciers, partners en klanten aan een duurzame toekomst. Samen duurzaam ondernemen staat centraal in onze aanpak. We doen dit om een gezonde en duurzame groei door te maken. We willen een gewaardeerde, sterkere en toonaangevendere landelijke speler worden. Daarbij ligt de focus opnieuw op toegevoegde waarde leveren aan onze klanten/relaties en het versterken van onze eigen bedrijfsvoering.

Missie

Van Happen Containers ziet het als haar opdracht om toegevoegde waarde aan de maatschappij, de markt, haar klanten en medewerkers te leveren. Door onze dienstverlening aantrekkelijk, duurzaam, efficiënt en met hoogwaardig, kwalitatief en veilig materieel aan te bieden.
Door te investeren en te innoveren in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen willen we de maatschappij leefbaar houden met oog voor volgende generaties. Met natuurlijk één doel voor ogen: ‘Samen Duurzaam Ondernemen’

Onze speerpunten

Het motto ‘Samen Duurzaam Ondernemen’ blijft van toepassing op onze activiteiten. De focus is daarbij gericht op de drie strategische speerpunten:

groeienGroeien
Groeien zit in de genen van Van Happen Containers. Onder groeien verstaan we het daadwerkelijk groeien van de organisatie. Tevens zien we graag onze medewerkers groeien, door medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen. Daarvoor bieden wij een vitaal, gezond, plezierig en motiverend werkklimaat.

 

 

duurzaamheidDuurzaamheid
In elk facet van onze dienstverlening en bedrijfsvoering streven we naar continuïteit, verbetering en verduurzaming. Hierbij streven we naar het minimaliseren van de milieu-impact van onze organisatie.

 

 

profitProfit
Van Happen Containers streeft naar waarde. Waarde in de vorm van winst is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en om de continuïteit van de organisatie te bewaken. Ook betere milieuprestaties, een hogere klanttevredenheid, een efficiëntere organisatie, duurzaamheid en een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid worden continu nagestreefd. Waarde op deze elementen nastreven zorgt tevens voor continuïteit en groei voor de organisatie.

 

 

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

Van Happen Containers beheerst haar eigen processen volledig. We vinden het belangrijk om “in control” te zijn en continu te verbeteren. Onze werkwijze en managementsystemen voldoen aan de eisen van ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Daarnaast wij in het bezit van een aantal gespecialiseerde certificeringen, waaronder:

  • MVO-Prestatieladder – niveau 4, gericht op het managen van resultaat op het gebied van MVO;
  • CO2- Prestatieladder – niveau 3, CO2 bewust handelen in eigen bedrijf en werkzaamheden;
  • Lean and Green Star, erkenning voor het reduceren van de relatieve CO2 uitstoot van tenminste 20{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4}.

nederlandOnze vestigingen op de kaart

Het hoofdkantoor van Van Happen Containers is gelegen in Eindhoven op een
industrieterrein aan de snelweg. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt de
transportroutes over de weg verzorgen én zijn we goed bereikbaar. Sinds 2011 zijn we op de huidige locatie gevestigd. De nieuwbouw is gedeeltelijk gebouwd op een oude stortplaats. De oude stortplaats heeft hierdoor een nieuwe (bedrijfs)functie gekregen. Uiteraard zijn de nieuwe panden zoveel
mogelijk duurzaam gebouwd en is bij de indeling en uitrusting
rekening gehouden met duurzaamheid. Het energieverbruik wordt
zo gereduceerd en de logistiek op het terrein, de sortering en
overslag van afvalstoffen zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.
Om onze transportroutes over de weg zo efficiënt mogelijk te houden
hebben een transportlocatie in Apeldoorn en twee overslagvestigingen in Moerdijk en Panningen. Bij deze kleinere
overslagvestigingen wordt afval ingezameld, gesorteerd
en overgeslagen voor bulktransporten naar de dichtstbijzijnde
verwerkings- en recyclingspartners.

Landelijke dekking

Om een landelijke dekking te garanderen heeft
Van Happen Containers de genoemde kleinere
transportvestigingen van waaruit de transporten
worden gerealiseerd. Tevens werken wij met een
tweetal hoogstaande samenwerkingspartners.
Door deze intensieve samenwerking kunnen wij klanten door heel Nederland bedienen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.vanhappencontainers.nl