Evaluatie CO2

Eerste half jaar 2016

Ambitie

Van Happen Containers is en blijft ambities. In 2016 is vastgesteld dat Van Happen Containers de doelstelling om relatief 20{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} CO2 te besparen behaald heeft. De plannen die Van Happen Containers heeft gemaakt in het Lean & Green programma zijn gerealiseerd en hebben een duidelijk positief effect gehad. Van Happen Containers is dan ook trots op de Lean & Green Star.

Het behalen van de Lean & Green Star is echter niet het eindpunt, maar het startpunt voor nieuwe plannen. In ieder geval wil Van Happen Containers blijvend verbeteren op gebied van rijgedrag, energieverbruik en afval recyclen.

Samen Duurzaam Ondernemen

Van Happen Containers gelooft in samen duurzaam ondernemen. Door de krachten te bundelen kun je meer bereiken. Daartoe organiseert Van Happen Containers meerdere overlegmomenten met stakeholders. Met het doel om kennis en ervaringen te delen. Het gedachtegoed is dat alle ondernemers ‘slimmigheden’ bedenken en implementeren. Ook op gebied van duurzaamheid, zoals verbetering inzake energie- en brandstofverbruik. Door het delen van de slimmigheden, worden deze versterkt en kunnen gezamenlijke verbeteringen worden gerealiseerd.

Van Happen Containers neemt actief deel aan / is initiatiefnemer van de volgende initiatieven:

  • Lean & Green Award: in 2016 Lean & Green Star behaald. Deelname aan benchmarks, om kennis te delen en nieuwe initiatieven te implementeren.
  • Verbeteren brandstof in samenwerking met EDSG
  • Zuinige brandstof in samenwerking met Shell
  • Recyclen van kunststoffen containers in samenwerking met ESE
  • Met stakeholders het Van Happen Bos aanplanten onder begeleiding van partner Trees for All.

Zie ook: http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=579

De prestaties inzake CO2 uitstoot zijn door Van Happen Containers verder verbeterd. Dit is niet terug te zien in de bovenstaande grafieken. Als gevolg van verduidelijkingen inzake groene stroom is Van Happen Containers te weten gekomen dat groene stroom waterkracht met GVO’s afgegeven door CertiQ niet zondermeer als groen mogen beschouwd worden. De GVO’s betroffen Noorse Waterkracht. Al met al misleidend. Met als gevolg dat er een correctie heeft plaatsgevonden door de emmissiefactor van groene stroom toe te passen. Daarmee neemt de uitstoot fors toe.

 

 

 

 

Doelstellingen1ScopeDoel 2013 Status 2013Doel 2014 Status 2014Doel 2015 Status Q1-Q2 2015 Status 2015 Status Q1-Q2 2016 Status 2016
Brandstofverbruik vrachtwagenpark met 10{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} verbeteren13,2{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reduceren door HNR, Green driver, instructies en Van Happen AcademyIn 2013 is geen aanvullende verbetering gerealiseerd. Overgestapt naar sturen op rijgedrag.3,2{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reducerenBeperkte verbetering. In 2015 10{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} rijgedrag verbeteren.Overstap van sturen op brandstofverbruik naar rijgedrag. Rijgedrag met 10{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} verbeteren.Rijgedrag verbetert, echter borgen ervan kost veel moeite.Rijgedrag goed inzichtelijk. Gegevens geven een positieve trend. Potentieel is er, echter nog niet te meten hoeveel er is verbeterd.Nieuwe boordcomputers moten nieuwe inzichten geven inzake rijgedrag en dit visueel kunnen weergeven.Implementatie nieuwe boordcomputers geslaagd. Nu rijgedrag statistieken opnieuw programmeren en rapporteren.
Samenwerking DAF om brandstofverbruik te reduceren.12{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen.In 2013 is gestart met aanvullende optimalisatie en nieuwe voertuigen. Daarmee is echter niet de volledige 2{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} aan reductie gerealiseerd. 

1{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen.

Beperkte verbetering. In 2015 10{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} rijgedrag verbeteren door middel van de technische hulpmiddelen.Blijvend samenwerken met DAF & Volvo om optimaal de nieuwste technieken in te kunnen zetten.Nieuwe EURO 6 vrachtauto’s hebben een goed potentieel. Uit testen blijkt dat er zuiniger mee gereden kan worden. In 2015 in totaal 33 EURO 6 vrachtauto’s in gebruik.89{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} van het vrachtwagenpark is EURO 5 of beter.Ruim 90{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} van het vrachtwagenpark is EURO 5 of beter. Start proef DAF inzake duurtest.Ruim 95{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} van het vrachtwagenpark is EURO 5 of beter. Proef duurtest in samenwerking met DAF is lopende.
Groene stroom om een lagere CO2 conversie factor toe te kunnen passen.2Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reductie realiseren.Overgestapt naar groene stroom, echter GVO’s worden door leverancier niet verstrekt.Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reductie realiseren.Overgestapt naar nieuwe leverancier met groene stroom met CertiQ gecertificeerde GVO’s.Vervolgdoel: Nagaan mogelijkheden om zelf energie op te wekken.Project uitgesteld vanwege investering in sorteerlijn. Na ingebruikname sorteerlijn kan nagegaan worden welke stromen vrij komen en of daarmee energie opgewekt kan worden.Gesprekken gepland met mogelijke partner om energie op te wekken. Doel voor 2016-2017.Verschillende ideeen lopende. Grootschalig project, hetgeen tijd nodig heeft.Mailing ontvangen van SKAO dat groene stroom met GVO’s van Noorse waterkracht niet meer in aanmerking komen voor de emissiefactor ‘groene stroom’. In 2017 wordt dit omgezet.
Elektrische – hybride personenwagens inzetten om brandstofverbruik zakelijke personenwagens te reduceren.1Onderzoeken inzet van hybride auto’s: werkelijk verbruik versus praktijk verbruik. 

Onderzoek opgestart. Vele hybride voertuigen hebben een sterk afwijkend verbruik.

Plan van aanpak voor laadpalen verkregen.

Laadpalen plaatsen om te voorzien in de mogelijkheid om plug-in hybride personenwagens op te laden.Doel wordt verschoven naar 2016.Doel wordt doorgeschoven naar 2016.Zuinige nieuwe personenauto’s ingezet. Gezien de afstanden die gereden worden, bewust niet gekozen voor hybride. Deze hybriden laten een sterk afwijkend praktijkgebruik zien.Verbruikscijfers worden gemonitord. Op grond daarvan kunnen analyses worden gemaakt.
CO2 uitstoot als gevolg van het verbranden afval terugdringen.3Nagaan mogelijkheden om uitstoot door verbranding terug te dringen (nieuw inzicht, compensatie van AVI’s wordt voortaan buiten beschouwing gelaten)1125 gerecyclede containers gerealiseerd vanuit aangeleverde kunststoffen. Daarmee 23,9 ton CO2 uitstoot in de keten bespaard. Ten minste 2 ketenprojecten opstarten, waarbij COuitstoot gereduceerd wordt.Ketenproject vergroten containers en recycling glas gestart.Recycleprojecten aangaan om structureel minder afval te gaan verbranden.Doelstelling wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met het implementeren van de nieuwe sorteerlijn. Daarmee wordt een substantieel gedeelte van het afval voortaan gerecycled.Testen met nieuwe sorteerlijn zijn veelbelovend. Een substantieel deel van het afval kan gesorteerd worden, waarmee verbranding wordt voorkomen.Sorteerlijn wordt continu geoptimaliseerd. Dit leidt nu reeds tot grote aantallen (tonnen) kunststoffen en papier die niet meer verbrand, maar als grondstof ingezet worden.Sorteerlijn wordt uitgebreid, waardoor sorteerprestatis verder verbeteren en ‘schonere’ grondstoffen kunnen worden verkregen. Deze kunnen beter ingezet worden in de keten.
Biobrandstoffen inzetten om een lagere CO2 uitstoot te realiseren.1Vooralsnog is gebleken dat dit geen duurzame oplossing biedt.
Duurzaam inkopen en daarmee een reductie van 3{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} CO2 uitstoot realiseren.3Een reductie van 1{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} CO2 uitstoot realiseren in de keten realiseren (upstream).

Eenzelfde besparing gerealiseerd:

10{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} papierverbruik gereduceerd.

Oplosmiddelvrije verf

Ketenproject opgezet om kunststoffen containers voor 25{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} uit gerecycled materiaal te laten bestaan.

Papierverbruik reduceren, mogelijkheden onderzoeken om gerecyclede afvalzakken te gaan gebruiken.Onderzoek naar gerecycled afvalzakken gestart. Grotendeels PEFC – FSC hout ingekocht.
20 EURO 6 vrachtauto’s.
Proef met watergedragen verf is geslaagd.
Gerecyclede ketens opzetten: – Containers – Kunststof – HoutGerecyclede containers dragen stuctureel bij aan een lagere CO2 uitstoot.1.293 gerecycled containers ingekocht en daartoe 20 ton kunststoffen aangeleverd. Daarmee 29 ton CO2 uitstoot voorkomen. Nieuwe voertuigen zijn nog zuiniger en kunnen volledig gerecycled worden. Meer gerecoverde banden ingekocht waarmee 80{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} CO2 reductie is gerealiseerd.Beleid gecontinueerd: gerecyclede containers, gecoverde banden, schone voertuigen.Beleid gecontinueerd: 1.115 gerecyclede containers ingekocht, gecoverde banden, schone voertuigen.
Brandstofoptimalisatie1Samenwerken in de keten om brandstof te modificeren die resulteert in een significante besparing. Samenwering gerealiseerd. Plan van aanpak en projectplan gerealiseerd waarbij begin 2015 de modificatie getest kan worden.Pilot starten met de nieuwe brandstof.Eerste pilot heeft plaatsgevonden, maar was zeer beperkt. Problemen met temperatuur. Nieuwe test wordt gerealiseerd. Project loopt achter op planning.Tweede pilot heeft plaatsgevonden, testrit verliep goed, nu installatie optimaliseren.Installatie om te produceren kent gebreken. Deze moeten opgelost worden.Testen uitgesteld tot na aanpassingen installatie.
Ritefficiency1Implementatie geautomatiseerde transsportplanning om ritefficiency te vergroten.

Inzetten van LZV’s om transportkilometers te reduceren.

Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd.Steunpunten realiseren in Nederland. Continueren ritefficiency en inzet van LZV’s.Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd.Verder optimaliseren van brandsofverbruik per bak / opdracht.Implementatie van geautomatiseerd plannen. Meerdere LZV’s in gebruik genomen. Wecycle container ontwikkeld. Aantal transportbewegingen zijn daarmee structureel teruggedrongen.Route optimalisatie zijn succesvol. Er is dermate efficienter getransporteerd dat ruim 567 ton CO2 uitstoot is voorkomen.Meerdere routeoptimalisaties in uitvoering.

Nieuwe LZV’s in gebruik genomen.

Routeoptimalisaties zijn succesvol. Routes VW: 3,0{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} verbeterd aan kilometers (gerelateerd aan het aantal stops).
CO2 afvangen in de keten   Start van bomenproject om bomen te gaan planten. Elke boom in Europa vangt gemiddeld tijdes de groeifase 0,5 ton CO2 per jaar af.Eerste gesprekken gevoerd, tweede helft van 2015 starten met bomen planten.Contract getekend om 100 bomen te planten. In 2016 nagaan welke vorm van samenwerken waardevol is.Contract met Trees for All is lopende en wordt in tweede helft van 2016 afgesloten.Contract met Trees for All gesloten voor de aanplant van 2 hectare bos.
CO2 verbeteren in de keten2 ketenprojecten opstarten om CO2 terug te dringen.Van Happen heeft ervoor gekozen om eerst de sorteerlijn te implementeren in de tweede helft van 2015. Feitelijk is dit een gigantisch project om beter te recyclen, met minder CO2 uitstoot in de keten. Wel gaat het elektraverbruik van Van Happen Containers daarmee substantieel omhoog.Sorteerlijn is opgestart en biedt vele mogelijkheden om ketenprojecten op te zetten.Er wordt momenteel gewerkt aan meerdere ketenprojecten.Er wordt momenteel gewerkt aan meerdere ketenprojecten.

1: In 2012 is een start gemaakt met het programma om 20{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4} reductie aan CO2 uitstoot te realiseren. Onderstaand de doelstellingen op hoofdlijnen uitgewerkt. Met kleuren wordt de status van de doelstelling aangegeven. Grijze vlakken betekenen dat de doelen geen betrekking hadden op die periode.

=Doel volledig behaald
=Doel grotendeels behaald (> 50{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4})
=Doel gedeeltelijk behaald (< 50{6c7f9b2a21daf59633b9e1a5b292c8bfb1ab411dc01b379fd53833c6b87405f4})
=Doel niet behaald
=Doelstelling niet voor betreffende periode
=Doelstelling is lopende