MVO 2017

Van Happen Containers; reeds 80 jaar duurzaam.

Afgelopen jaar hebben we ons 80 jarig jubileum gevierd. Een enorm feest dat we goed gevierd hebben met onze medewerkers. Het feit dat we al 80 jaar bestaan en inmiddels zo’n 300 medewerkers werk mogen bieden, is wat ons betreft al duurzaam.

Dat geeft ook aan hoe we tegen duurzaamheid aankijken. Gewoon de goede dingen regelen. Jarenlang was en is ons motto ‘Gewoon Goed Geregeld’. Sinds we ons MVO beleid meer concreet hebben gemaakt, hebben we daar ‘Samen duurzaam ondernemen’ aan toegevoegd. Een slogan die ons eveneens erg goed past. We geloven er simpelweg in dat we samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers kunnen zorgen voor een mooie toekomst.

Hoe? Om te beginnen met de continuïteit aan werkgelegenheid. En ook om iets na te laten voor de komende generaties. De eerste bomen in het Van Happen Bos zijn aangeplant en in 2018 volgt een aanvullende hectare ‘groene longen’. Het is belangrijk dat we alle mooie materialen die we inzamelen meer kunnen inzetten als grondstoffen. Er kunnen steeds meer (half)producten van afval gemaakt worden, wij zien dan ook een mooie duurzame toekomst tegemoet.

In 2018 zetten wij onze koers voort. We gaan weer verder in het optimaal sorteren van reststromen en in het opzetten van ketens samen met onze partners. Ketens waarin materialen die wij sorteren een nieuwe bestemming krijgen in nieuwe producten. We denken toenemend circulair en kunnen onze klanten producten leveren van het afval dat we bij ze hebben ingezameld. Voor ons is de cirkel dan echt rond.

Wie ook met ons samen duurzaam wil ondernemen, nodigen we van hart uit om samen te werken. Heeft u goede ideeën? Laat het weten.

Feiten en Cijfers

 

People

Medewerkers zijn de kern waarop het bedrijf draait en daarom wordt hierin geïnvesteerd. Een eigen Van Happen Academy om medewerkers te laten ontwikkelen, Van Happen Health werkgroep om veiligheid en gezondheid naar een hoger plan te tillen en Van Happen Fit om medewerkers uit te dagen in beweging te komen… letterlijk en figuurlijk. In de grafieken worden de kerngegevens over ‘People’ weergegeven om een beeld te geven van de ontwikkelingen op dit gebied.

Planet

Van Happen Containers draagt met de kernactiviteiten bij aan het milieu. Door het inzamelen van afval en dit zo goed mogelijk te scheiden en verwerken, wordt bijgedragen aan een schoner milieu. Met ingebruikname van de nieuwe sorteerlijn kunnen we nieuwe stappen zetten. Die stappen vergen wel meer inzet, energie en water. Het beleid blijft erop geënt om de milieuprestaties continu te verbeteren. In de grafieken wordt verduidelijkt welke prestaties Van Happen Containers realiseert op gebied van ‘Planet’.

Profit

Van Happen Containers heeft een sterke focus op de regio waarin het bedrijf onderneemt. Vanuit dat perspectief wil Van Happen Containers ook investeren in de regio. Bijvoorbeeld door te werken met medewerkers uit de regio, het ondersteunen van het onderwijs in de regio en door verenigingen, stichtingen en andere lokale initiatieven te ondersteunen. In de grafieken wordt aangetoond hoe sponsorgelden worden verdeeld en wat de reisafstand is van de medewerkers van Van Happen Containers naar een vestiging.

Duurzaamheid? Gewoon Doen!

Tijdens het 80-jarig jubileum hebben we Marius Smits van Plastic Whale uitgenodigd om onszelf en onze gasten te inspireren. En dat heeft hij gedaan. Simpelweg door te stellen dat we allemaal van tijd tot tijd best een ‘loser’ mogen zijn. Waarom? Omdat je door fouten maken, door vallen en opstaan, veel leert. We hebben geleerd dat je bij nieuwe projecten gewoon moet doen. Beginnen met een goed plan en stap voor stap verbeteren, leren en slimmer zijn. Bij de Plastic Whale heeft dat geresulteerd in mooie initiatieven en boten vervaardigd uit het plastic opgevist uit onder andere de Amsterdamse grachten.

Bij Van Happen Containers gaan we ook doen. Uit onze sorteerlijn komen inmiddels mooie materialen vrij. Van deze materialen gaan we producten laten maken. Om te beginnen producten die we zelf kunnen inzetten, zoals onze containers, onze afvalzakken en materialen die we kunnen gebruiken bij het opbouwen en herstellen van onze units.

Daarnaast werken we meer samen met onze leveranciers en klanten om producten te realiseren. Hoe mooi is het als een bedrijf producten retour krijgt van het eigen afval.

Ook interesse om bij te dragen aan een circulair model! Laat het weten.

Sorteerlijn 2.0

Wij zijn bij Van Happen Containers druk bezig om de transitie te maken van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier. Een strategische koers die tijd nodig heeft om volledig te implementeren. De sorteerlijn vormt een belangrijk onderdeel bij deze transitie. Door middel van de sorteerlijn, halen we steeds meer waardevolle materialen uit het bedrijfsafval. Deze materialen worden niet meer verbrand, maar krijgen een nieuwe bestemming.

In 2017 hebben we geleerd dat we met aanvullende stappen in de sorteerlijn waarde kunnen toevoegen aan de vrijkomende materiaalstromen. Zodanig dat deze beter en efficiënter kunnen worden ingezet als grondstof. De sorteerlijn is daarop aangepast met diverse stations, waarbij de wasinstallaties de meest voorname zijn. Door middel van deze wasinstallaties kunnen we de verschillende soorten kunststoffen die vrijkomen zo schoon mogelijk aanleveren aan productiebedrijven. Daarmee wordt een hoogwaardige toepassing  van de materialen mogelijk.

We blijven investeren in het optimaliseren van onze sorteerlijn. We geloven in het kunnen hergebruiken van materialen. Dat zetten we kracht bij door producten te gaan realiseren van de vrijgekomen materialen. We zijn al ketens op aan het zetten en in 2018 gaan we de eerste nieuwe producten presenteren.

Dutch Design Week

Martijn Paulen (directeur DDW): “Designers werken graag samen op zoek naar de randen van wat mogelijk is, ze stretchen. Eigenlijk zijn het allemaal wereldverbeteraars, professionele idealisten die proberen onze wereld een stukje vooruit te helpen. De wereld mooier, duurzamer, socialer, gezonder, misschien minder eenzaam en bijvoorbeeld praktischer te maken. Tijdens DDW manifesteren ze zich samen als een creatieve force of nature.*1

DDW kende ook de primeur van het World Design Event, een platform om internationaal discussie te voeren over de kracht van design en designer. De toekomst begint nu, de uitdaging is hoe we de transitie naar de toekomst vormgeven.

In het centrale paviljoen werden tal van discussies gevoerd en juist dit paviljoen was al futuristisch vormgegeven. Het Peoples Pavillion is namelijk opgetrokken uit uitsluitend geleende materialen, die na afloop teruggegeven werden aan de eigenaar.

Door het inzamelen van plastic afval, droegen de Eindhovenaren een steentje bij. Het ingezamelde plastic werd omgevormd tot tegels, die de buitenbekleding van het paviljoen vormde. Van Happen Containers leverde de tijdelijk milieustraat om het plastic in te zamelen.

”Interessant om te zien dat dat designers de motor kunnen zijn van nieuwe duurzame ontwikkelingen, zoals de circulaire economie”, sprak Mary-Ann Schreurs, wethouder van cultuur en milieu in Eindhoven, bij de opening van de milieustraat op Strijp S. De reacties op het Paviljoen tijdens de Dutch Design Week waren uitsluitend positief. En circulair was het, want ook de plastic tegels werden uiteindelijkweer opnieuw gerecycled.

*1 bron van de quote: http://www.ddw.nl/pers/dutch-design-week-2017-stretcht-de-wereld

Het eerste Van Happen Bos is een feit

Met ons 80 jarig jubileum hebben we terug gekeken naar het ontstaan en de ontwikkeling van onze organisatie. Altijd mooi om verhalen uit de oude doos te halen. Tal van anekdotes zijn voorbij gekomen. Uiteraard hebben we ook aan de toekomst gedacht. We gaan immers nog steeds voor duurzaamheid, groei en winst.

Duurzaamheid moet je doen, dat horen we steeds vaker. Wij zijn dan ook blij dat het Van Happen Bos realiteit is. In het Bentwoud, nabij Zoetermeer, is het deel Van Happen Bos geplant. We dragen daarmee bij aan een groene omgeving en schone lucht. Het bos zal de komende jaren steeds meer CO2 afvangen.

Sinds 2017 zijn we al onze stakeholders aan het motiveren om ook bij te dragen aan het Van Happen Bos. In november 2018 gaan we gezamenlijk met deze stakeholders het tweede Van Happen Bos aanplanten. Ons motto, samen duurzaam ondernemen,  komt hiermee volledig tot uiting. Samen zorgen we voor een groenere duurzame toekomst.

(kijk voor deelname op https://bomenproject.vanhappencontainers.nl)

Ontdek het Bentwoud

Het Bentwoud is een nieuw natuur- en recreatiegebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop. Het mag dan een jong bos zijn, in 2016 is de inrichting van het natuurgebied afgerond, het is al een flink bos. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. En toch heb je er de ruimte: het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad.

Hoewel het Bentwoud nog volop in ontwikkeling is, zijn er nu al vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden. Ook voor de bezoeker is er al veel te beleven. Zo kun je er heerlijk wandelen, of op excursie gaan met de boswachter. Door het hele gebied mag je van de paden af en lekker struinen door het bos.

Mooi van afval…

Circulair in samenwerking met Zweva.

Al jaren werken we samen met Zweva, de producent van onze semi-ondergrondse containers. De Semi-Con is een duurzaam product. Afval kan in grotere volumes worden opgeslagen, waardoor minder transport nodig is. Daarnaast blijft het afval gekoeld door de lage temperatuur onder de grond. Dit alles zorgt voor minder transport en minder ongemak op locatie.

Van Happen Containers en Zweva willen het niet bij deze ‘winst’ laten. Met de Semi-Con worden reststromen ingezameld waar veel waardevolle materialen in zitten. Met onze sorteerlijn sorteren we alle beschikbare kunststoffen uit. Met deze materialen kunnen we gezamenlijk met Zweva onderdelen maken voor de Semi-Cons en andere producten van kunststof. Bijvoorbeeld voor de omlijsting van de Semi-con.

Op deze manier investeren we gezamenlijk in duurzame inzamelmiddelen. Inzamelmiddelen die gedeeltelijk circulair zijn, gemaakt van afval dat erin heeft gezeten.

Zo worden mooie materialen hergebruikt en hoeven we minder virgin materialen aan de planeet te onttrekken.

Stakeholderoverleg in praktijk – leren van elkaar

MVO in praktijk brengen en daadwerkelijk een verandering in gang zetten, is het doel van een stakeholderoverleg bij een van onze klanten.

Met de betrokken leveranciers, waaronder van Happen Containers, wordt op regelmatige basis overlegd. Zo zitten vertegenwoordigers van de beveiliging, de facilitaire dienst, schoonmaakorganisaties, de groenvoorziening, de afvalinzamelaar en gebouwverantwoordelijken om tafel. Het doel is een schone en nette omgeving, waar het prettig toeven en studeren is. Juist door samen aan een project te werken kunnen verbeteringen sneller en effectiever doorgevoerd worden.

Een van de inzichten tijdens zo’n overleg was de motivatie van het weggooigedrag van studenten, docenten en medewerkers. Er bleek dat mensen liever in een rommelige omgeving zitten dan dat ze de troep van een ander moeten opruimen. Vanuit die optiek en de wens voor een opgeruimde omgeving, werd een campagne ontwikkeld door studenten. Zij werden gecoacht door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kregen budget van de onderwijsinstelling.

Het resultaat is een heuse campagne, die elk jaar de gebruikers van de gebouwen prikkelt en motiveert hun eigen omgeving opgeruimd en netjes te houden. Er worden meer middelen ontwikkelt, zoals beeldmerken, ludieke acties en wedstrijden. Ideeën van stakeholders worden verder uitgewerkt en de stakeholders dragen er actief aan bij. Ook zij hebben er profijt van; schoon en netjes is daar nu de norm.

Inspirerend om te zien dat de doorlooptijd kort was, de medewerking groot en het resultaat professioneel. Goed voorbeeld doet volgen, zegt men dan.

Initiatieven

samen duurzaam ondernemen

 

Marathon van Eindhoven

In 2017 hebben maar liefst 13 collega’s getraind om deel te nemen aan de marathon. Trainen, je grenzen verleggen en applaus op de dag zelf blijken verslavend te werken. Gelukkig is dit een gezonde verslaving.

Sponsoring GLOW

Een evenement met een grote aantrekkingskracht en bijna driekwart miljoen bezoekers, verdient alle aandacht. Als preferred leverancier dragen wij ons steentje bij aan dit publieksfestival, dat nog steeds geheel gratis toegankelijk is voor veel mensen. Niet alleen uit Eindhoven, maar ook van ver daarbuiten.

Voorlichting scholen

Kennis overdragen en de jeugd bewust maken is wat wij doen met het ontvangen van scholen op onze locatie. Het is belangrijk dat kinderen inzien welke moeite wij moeten doen om in de toekomst ook een leefbare wereld te behouden.

Maatschappelijke sponsoring

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Zij organiseren veel activiteiten waaronder een kermis. Al jaren werken wij samen en helpen de kermis met tijdelijke afvalvoorzieningen.

Slim transport

Vergaande automatisering maakt het mogelijk onze steeds groter wordende klantenkring te blijven bedienen. Het biedt ook kansen om het aantal gereden kilometers te beperken en daarmee ook de CO2-uitstoot. Het cijfer gereden kilometers tussen twee stops, is dan de graadmeter om te zien of onze prestaties verbeteren. Voor zowel de route-inzameling met kraakperswagens als die met Semi-cons wisten wij het aantal kilometers tussen twee stops te verlagen in 2017.

Schoon wagenpark

Vergaande automatisering maakt het mogelijk onze steeds groter wordende klantenkring te blijven bedienen. Het biedt ook kansen om het aantal gereden kilometers te beperken en daarmee ook de CO2-uitstoot. Het cijfer gereden kilometers tussen twee stops, is dan de graadmeter om te zien of onze prestaties verbeteren. Voor zowel de route-inzameling met kraakperswagens als die met Semi-cons wisten wij het aantal kilometers tussen twee stops te verlagen in 2017.

Talent als voorwaarde voor groei

Niet alleen in de Van Happen Academy bieden we (jonge) mensen met talent een opleiding, een baan en doorgroeimogelijkheden. We interviewden Daan van Beek (23), verkoopadviseur Bouw en verhuur.

Daan, wanneer ben je begonnen bij Van Happen.

Al op mijn achttiende, als bijrijder op de kraakperswagen. Tijdens mijn studie kreeg ik via een uitzendbureau deze bijbaan.

Dat was een motivatie om verder te studeren?

Nee niet per se. Ik vond de sfeer bij Van Happen heel goed en heb met plezier die paar weken meegedraaid.

Studie afgerond en toen gaan werken?

Inderdaad, lange tijd heb ik in een showroom producten verkocht. Het nadeel was dat je elk weekend aan de bak moest en dus dat ik mijn vrienden weinig zag.

Hoe ben je dan opnieuw bij Van Happen terecht gekomen?

Ik zag een vacature op de verkoop binnendienst, maar die was helaas vervuld. Ze vroegen me of ze konden bellen bij een nieuwe vacature. En dat gebeurde; ik kon starten als medewerker Order Entry en heb dat een jaar gedaan.

Maar je hart ligt bij verkopen?

Precies, dat had ik daarvoor gedaan en wilde dat absoluut weer opnieuw gaan doen. In een gesprek bood Van Happen mij een traject aan: eerst kennis opdoen op de verkoop binnendienst, daarna op de afdeling Inside Sales. Zo kreeg ik de kans om het bedrijf, de diensten en het verkopen volledig onder de knie te krijgen.

En dat is gelukt?

Zeker, want al sneller dan verwacht kwam er weer een nieuwe kans: verkoopadviseur bij afdeling Bouw en Verhuur, de aannemers zeg maar. Voor mij is dit dé baan, naar klanten gaan, advies geven, offertes maken en de klant helpen met de inrichting van de bouwplaats.

Dus even geen andere baan voor jou?

Nee hoor, dit is wat ik leuk vindt en er is volop te leren. Ons vak is zo veelzijdig en ons assortiment zo ruim, dit hou ik de komende jaren echt wel vol. Ik heb wel al gevraagd naar de scholingsmogelijkheden binnen het bedrijf en die zijn er. Dus wordt vervolgd…

Veiligheid verdient voortdurend aandacht

De kracht van de herhaling is belangrijk om de boodschap over veiligheid over te brengen. Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van verschillende manieren de aandacht voor veilig werken weer vergroot. Wij hebben dan ook drie instructie video’s geschoten over drie belangrijke onderwerpen. Extra leuk is het als je de medewerking krijgt van collega’s die dat werk ook zelf uitvoeren. Trots zijn we dan ook op het resultaat: bekijk hier de video’s.

Hapcoins – klinkende munt

Speculeren met je gezondheid kun je maar beter niet doen. Iedereen weet het, maar toch zijn de verleidingen groot. Als werkgever wil Van Happen alle medewerkers stimuleren om een gezonde en fitte levensstijl te hebben. Een middel daarvoor is de Hapcoins.

Dat is een digitale munt, maar wel een die sportieve en bijzondere prestaties beloont. Het tegoed Hapcoins kan ingewisseld worden voor extra vrije dagen en ook voor fysieke cadeaus. Medewerkers sparen het tegoed op verschillende manieren, met weinig moeite of met wat meer inspanning, zoals het lopen van de Marathon van Eindhoven.

Met dit Hapcoin-beleid maken wij als werkgever de boodschap extra duidelijk: een gezonde en fitte levensstijl loont. Ook in klinkende munt, want naast de digitale Hapcoin hebben we ook een fysiek exemplaar in gebruik genomen. Ons team zorgt voor steeds nieuwe aanbiedingen op de Hapcoin-webshop. Maar ook voor het uitvoeren van een fitheidstest met advies, uiteraard vrijwillig en op kosten van de werkgever. Zo krijgt gezond en fit continu aandacht en wordt de aandacht die de werknemer er aan besteedt, direct beloond.

Slimme afvalverwerker

Onze ambitie is om een steeds slimmere afvalverwerker te worden en daarmee de efficiency en duurzaamheid in de gehele afvalverwerkingsketen te optimaliseren. Om onze groei bij te houden willen er excelleren in de beheersing van onze assets en afvalstromen. Digitale innovatie staat dan ook hoog op onze agenda.

De inzet van het Internet of Things (IoT), maakt het mogelijk om onze containers connected te maken. Of in het Nederlands: de containers worden voorzien van een chip, waardoor we op elk moment weten waar de container is.  Zo sparen we een hoop administratie uit maar IoT biedt veel meer mogelijkheden.

Niet alleen het lokaliseren en legen van containers, maar het totale afvalverwerkingsproces, inclusief productieproces van afvalscheiding, zal gedigitaliseerd worden. Door steeds meer bedrijfsassets te verbinden genereren we steeds meer data die we kunnen combineren. Deze dataset kunnen we inzetten om onze kernprocessen en de interactie met onze partners en klanten nog verder te optimaliseren. Wij houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen. Bekijk video.

Navigeren naar de Toekomst

 

Van Happen Containers en duurzaamheid