Bedrijfsinformatie

Van Happen Containers zorgt met ruim 300 medewerkers voor de duurzame inzameling en verwerking van 450.000 ton afval. Naast het inzamelen van afval levert Van Happen Containers ook diverse containersoorten. Met deze activiteiten realiseren we een omzet van 77 miljoen euro.

Van Happen Containers is er van overtuigd dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt en daar zijn wij op voorbereid. Allereerst door de transitie van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier, maar ook door te blijven innoveren. De sorteerlijn, met weer nieuwe onderdelen, vrachtauto’s en brandstoffen, duurzame materialen en automatisering. Allemaal aandachtsgebieden waar we nadrukkelijk samen met onze stakeholders zoeken naar verbetering.

Als laatste maar zeker niet als minste investeren we in een groene en gezonde toekomst. In 2017 is de samenwerking met Trees for all van start gegaan en werden de eerste bomen in het Van Happen bos aangeplant. Daarmee willen we bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor onze medewerkers en het gebied waarin we opereren. Dit bos realiseren we niet alleen, maar met al onze stakeholders.

Visie

We bouwen samen met onze medewerkers, leveranciers, partners en klanten aan een duurzame toekomst. Samen duurzaam ondernemen staat centraal in onze aanpak. We doen dit om een gezonde en duurzame groei door te maken. We willen een gewaardeerde, sterkere en toonaangevendere landelijke speler worden. Daarbij ligt de focus opnieuw op toegevoegde waarde leveren aan onze klanten/relaties en het versterken van onze eigen bedrijfsvoering.

Missie

Van Happen Containers ziet het als haar opdracht om toegevoegde waarde aan de maatschappij, de markt, haar klanten en medewerkers te leveren. Door onze dienstverlening aantrekkelijk, duurzaam, efficiënt en met hoogwaardig, kwalitatief en veilig materieel aan te bieden.
Door te investeren en te innoveren in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen willen we de maatschappij leefbaar houden met oog voor volgende generaties. Met natuurlijk één doel voor ogen: ‘Samen Duurzaam Ondernemen’

Onze speerpunten

Het motto ‘Samen Duurzaam Ondernemen’ blijft van toepassing op onze activiteiten. De focus is daarbij gericht op de drie strategische speerpunten:

groeienGroeien
Groeien zit in de genen van Van Happen Containers. Onder groeien verstaan we het daadwerkelijk groeien van de organisatie. Tevens zien we graag onze medewerkers groeien, door medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen. Daarvoor bieden wij een vitaal, gezond, plezierig en motiverend werkklimaat.

 

 

duurzaamheidDuurzaamheid
In elk onderdeel van onze dienstverlening en bedrijfsvoering streven we naar continuïteit, verbetering en verduurzaming. Hierbij streven we naar het minimaliseren van de milieu-impact van onze organisatie.

 

 

profitProfit
Van Happen Containers streeft naar waarde. Waarde in de vorm van winst is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en om de continuïteit van de organisatie te bewaken. Ook betere milieuprestaties, een hogere klanttevredenheid, een efficiëntere organisatie, duurzaamheid en een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid worden continu nagestreefd. Waarde op deze elementen nastreven zorgt tevens voor continuïteit en groei voor de organisatie.

 

 

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

Van Happen Containers beheerst haar eigen processen volledig. We vinden het belangrijk om “in control” te zijn en continu te verbeteren. Onze werkwijze en managementsystemen voldoen aan de eisen van ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Daarnaast wij in het bezit van een aantal gespecialiseerde certificeringen, waaronder:

  • MVO-Prestatieladder – niveau 4, gericht op het managen van resultaat op het gebied van MVO;
  • CO2- Prestatieladder – niveau 3, CO2 bewust handelen in eigen bedrijf en werkzaamheden;
  • Lean and Green Star, erkenning voor het reduceren van de relatieve CO2 uitstoot van tenminste 20{7408e1e0ffec2fecb5cc56aecf219f46cac84672fb0c38a0189444c3018f66ba}.

Onze vestigingen op de kaart

Het hoofdkantoor van Van Happen Containers is gelegen in Eindhoven op een
industrieterrein aan de snelweg. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt de
transportroutes over de weg verzorgen én zijn we goed bereikbaar. Sinds 2011 zijn we op de huidige locatie gevestigd. De nieuwbouw is gedeeltelijk gebouwd op een oude stortplaats. De oude stortplaats heeft hierdoor een nieuwe (bedrijfs)functie gekregen. Uiteraard zijn de nieuwe panden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en is bij de indeling en uitrusting rekening gehouden met duurzaamheid. Het energieverbruik wordt zo gereduceerd en de logistiek op het terrein, de sortering en overslag van afvalstoffen zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.
Om onze transportroutes over de weg zo efficiënt mogelijk te houden hebben een transportlocatie in Apeldoorn en twee overslagvestigingen in Moerdijk en Panningen. Bij deze kleinere overslagvestigingen wordt afval ingezameld, gesorteerd en overgeslagen voor bulktransporten naar de dichtstbijzijnde verwerkings- en recyclingspartners.

Landelijke dekking

Om een landelijke dekking te garanderen heeft Van Happen Containers de genoemde kleinere
transportvestigingen van waaruit de transporten worden gerealiseerd. Tevens werken wij met een
tweetal hoogstaande samenwerkingspartners. Door deze intensieve samenwerking kunnen wij klanten door heel Nederland bedienen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.vanhappencontainers.nl